YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon

– I tillegg til økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, krever vi videreføring av AFP som avtalefestet ordning, sier Vegard Einan, leder i YS Privat. Mandag leverte YS sine krav til NHO i årets hovedoppgjør.

 

Mandag ettermiddag leverte Vegard Einan, leder i YS-Privat, årets tariffkrav til Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO. Foto: Liv Hilde Hansen

I likhet med LO har YS vedtatt samordnet oppgjør for sine 35 000 medlemmer i private virksomheter. I YS organiserer Parat, Negotia, SAFE, Yrkestrafikkforbundet og Delta store grupper arbeidstakere i private virksomheter.

– AFP-ordningen er god for de som får den til utbetaling, men det er for mange som uforskyldt faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet. Dette må rettes opp i årets oppgjør, sier Einan.

YS har også krav knyttet til tjenestepensjon. Ifølge Einan er det behov for pensjonsopptjening fra første krone, uansett stillingsbrøk, også for dem under 20 år.

– YS krever videre at nivåene i dagens lovbestemte tjenestepensjonsordning må økes, opplyser Einan.

YS er en selvstendig part i årets tariffoppgjør.

– Våre 35 000 medlemmer vil om nødvendig streike for å få gjennomslag, men nå skal vi først forhandle. Vi har tid frem til 22. mars klokken 24.00 for å bli enige, forklarer Einan.

Parallelt med det samordnede oppgjøret mellom YS og NHO forhandler YS-forbundet Parat og Norsk Industri (NHO) om bestemmelsene i Industrioverenskomsten.

– Forhandlingene knyttes blant annet til kravet om at arbeidsgiver må dekke merutgifter til reise, kost og losji for ansatte som sendes på oppdrag, opplyser Einan.

Det er satt av tid til forhandlinger mellom YS og NHO frem til 22. mars klokken 24.00. Dersom partene ikke blir enige, er det avtalt mekling fra 3. april til 7. april klokken 24.00.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?