YS krever reallønnsvekst

-2020 er et ekstraordinært år for norsk arbeidsliv. Likevel mener vi det er rom for reallønnsvekst i år, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

I dag behandlet YS`hovedstyre for andre gang i år grunnlaget for lønnsoppgjøret 2020 ved å vedta et tillegg til sitt inntektspolitiske dokument. På grunn av koronakrisen ble lønnsoppgjøret utsatt til august, og Teknisk beregningsutvalg (TBU) leverte i forrige uke en ny rapport i lys av situasjonen.

-De siste månedene har vært en unntakstilstand for arbeidslivet, og det har vært nødvendig å gjennomgå inntektspolitikken vår på nytt, sier Kollerud.

-Vi ser heldigvis at utsiktene for norsk økonomi har endret seg noe de siste ukene. De omfattende finanspolitiske og pengepolitiske tiltakene som er gjennomført har virket, og de strengeste smitteverntiltakene er i ferd med å slippes opp. Ledigheten er fortsatt høy, men synker. Den økonomiske veksten kommer til å falle, men sannsynligvis mindre enn mange spådde for bare noen måneder siden, sier han.

I sin siste rapport beregner TBU veksten i konsumprisene i 2020 til 1,2 prosent.

-Vi skal selvfølgelig ha et ansvarlig lønnsoppgjør som bidrar til å få fart i økonomien og sikre arbeidsplassene. Med positive utsikter for økonomien fremover og en såpass lav prisvekst, mener vi det er rom for reallønnsvekst i år, sier YS-leder Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?