YS-lederen: - Engasjementet og streikeviljen gjør meg stolt

– Dere har støtte fra hele YS. Pensjon er utsatt lønn, og da må det gjelde for alle, også dem som jobber i mindre enn 20 prosent stilling, sa YS- leder Erik Kollerud da han besøkte de streikende ved Sørlandet Sykehus.

YS-leder Erik Kollerud, streikeleder Finn Otto Fjellestad og Lizzie Ruud Thorkildsen sammen med de streikende Delta-medlemmene ved Sørlandet sykehus. Foto: Gunhild Lervåg

Gunhild Lervåg

Journalist i YS-forbundet Delta

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter, besøkte de streikende sammen med YS-lederen:

– Dette er en kamp mot en arbeidsgiver som burde forstå, men som ikke vil forstå. Vi streiker for alle som gjør en viktig innsats på sykehusene. Vi streiker for de med små stillinger under 20 prosent. Stå på, dere gjør en viktig jobb for fellesskapet, sa hun.

181 medlemmer av YS-forbundet Delta streiker ved fire sykehus. I tillegg er medlemmer av YS forbundet Parat og LO-forbundene Fagforbundet og FO tatt ut i konflikt. Kampen står om pensjon til alle – uansett stillingsstørrelse.

– Pensjon fra første kroner er viktig. Det er en sak det er veldig greit å streike for, sier audiograf Ingunn Sandnesaunet.

Alle audiografer på høresentralen i Kristiansand og Arendal er tatt ut i streik. Så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger på at de streiker, også fra pasienter som har fått kansellert sine timer.

– Det er enkelt å se at pensjonsordningen er urettferdig, sier audiograf Steinar Seltveit.

– Vi har fått mye støtte, bekrefter streikevaktene Morten Edvardsen fra teknisk avdeling og Khlood Ibrahim fra eiendomsavdelingen.

Delta-medlemmene som er tatt ut i streik ved Sørlandet sykehus jobber på høresentralen, sykehusbussen, i barnehage, i regnskap, drift og teknisk og, er administrativt personell i prehospitale tjenester.

Gunhild Lervåg

Journalist i YS-forbundet Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?