YS-lederen forventer godt lønnsoppgjør

– Det er vanskelig å se for seg at medlemmene vil akseptere et tredje år med reallønnsnedgang. Spesielt hvis det faktisk er rom for å ta ut mer, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Norsk økonomi har allerede fått en kraftig dose renteheving, og vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Derfor mener jeg dagens renteheving var unødvendig, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Sverre Jarild/YS

Debatten går høyt i fagbevegelsen om det kommende lønnsoppgjøret. 

– Jeg frykter ut fra diskusjonen i media at man legger opp til et moderat lønnsoppgjør, sier Skjæggerud i et intervju med avisa Klassekampen lørdag 28. januar.

YS-lederen understreker at han ikke er mot å gjøre endringer i ordningene for  strømstøtte eller andre politiske tiltak for å få ned prisveksten.

– Når det gjelder strømstøtta bør den antakelig justeres, men ikke som smøring av lønnsoppgjøret, kommenterer han.

God utvikling i eksportindustrien

Denne uken la Norsk Industri frem sin konjunkturrapport, skriver Klassekampen. Den viste at eksportindustrien ha hatt en svært god utvikling de siste årene, selv med store sprik mellom ulike deler av industrien. 

Det mener YS-lederen må veie tungt i det kommende lønnsoppgjøret.

– Bedriftene har i stor grad klart å velte økte kostnader over på forbrukerne og opprettholde fortjenesten. Så nyter de godt av at det har vært reallønnsnedgang, så lønnsandelen til bedriftene har gått betydelig ned, sier han og viser til at den gjennomsnittlig lønnsandel var på 84 prosent fra 2014-2021.

– I 2022 var den 78 prosent. Det forteller at eierne har sørget for å ta ut sin del av verdiskapinga, mens arbeidstakerne ikke har fått det. Det i seg selv taler for en endring, sier Skjæggerud.

YS-lederen er ikke bekymret for økt prispress

Norges Bank har advart mot at lønns- og prisveksten skal forsterke hverandre, en lønns- og prisspiral. Skjæggerud sier han ikke er bekymret for at et godt lønnsoppgjør i år vil medføre økt prispress:

– Den prisøkningen vi så fjor skyldtes i all hovedsak kostnadene til energi og andre innsatsvarer. Ikke lønnsvekst. Å øke lønnsandelen til mer normale nivåer burde ikke i seg selv tilsi at prisene øker, sier YS-lederen. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?