YS-lederen gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene

– YS og YS-forbundene stiller oss solidarisk bak de streikende bussjåførene. Kravet deres om et mer rettferdig lønnsnivå er helt på sin plass, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

Søndag morgen gikk nærmere fire tusen bussjåfører ut i streik. Nær halvparten av sjåførene er organisert i YS-tilsuttede Yrkestraffikkforbundet. De resterende er medlemmer i LO-forbundene Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.

Allerede i 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale om at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

Det er dette løftebruddet som er bakgrunnen for den pågående arbeidskonflikten.

– Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe, men har lenge sakket akterut lønnsmessig. Bussjåførene opplever dessuten en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag, påpeker Kollerud.

– Jeg registrerer at arbeidsgiver argumenterer med korona situasjonen når de ikke vil imøtekomme et helt betimelig krav. Å sakke akterut i lønn har ingenting med dugnad å gjøre, sier Kollerud.

Fra arbeidstidens begynnelse lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?