YS-lederen i møte med Støre om lønnsoppgjøret 

– Våre medlemmer går inn i lønnsoppgjøret med høye forventninger, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud etter mandagens møte i Kontaktutvalget.

Regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet samles fast to ganger i året. Statsbudsjettet er tema på høsten, mens den økonomiske situasjonen diskuteres foran inntektsoppgjørene på våren.

I tillegg til statsministeren og en rekke statsråder møter lederne for både YS, LO, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden og NHO, Virke, Spekter og KS på arbeidsgiversiden. 

– YS støtter frontfagsmodellen, men påpeker skjev fordeling

YS ga nylig fornyet støtte til frontfagsmodellen gjennom sin deltagelse i Holden IV-utvalget. Frontfagsmodellen har tjent oss godt, og historisk sett har den sørget for at verdiskapingen blir delt mellom eiere og arbeidstakere, mener YS.  

Hva er frontfagsmodellen?

– I det siste har andelene av lønnskostnadene i industrien falt kraftig. Vi kan ikke leve med en så skjev fordeling av verdiskaping mellom eiere og ansatte som det vi har nå, presiserer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.  

– Frontfagsmodellen har sørget for at resten av arbeidslivet får henge med på lønnsveksten i frontfaget. Det har vært en fordel for norske arbeidstakere over tid. Dette må gjelde også nå, mener Skjæggerud.  

YS er nå godt i gang med å forberede årets mellomoppgjør. 27. februar arrangeres den inntektspolitiske konferansen og seinere samme dag vedtar hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet for årets hovedoppgjør. 

Tariffoppgjøret 2024 — YS 

Stemningen er god før forthandlingene starter. Daglig leder i Næringslivets Hovedorganisasjon F.v.: NHO-sjef Ole Erik Almlid, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Javad Parsa/NTB

– Passer aldri å få mer i lønningsposen

– De som jobber i næringer som ikke har like god lønnsomhet som frontfaget, må få følge med og få fordeler av at lønnsevnen der er god. Arbeidsgivere kan ikke bare rope hurra til frontfagsmodellen når den krever moderasjon, advarer YS-lederen. 

– Det kan heller ikke være slik at det aldri passer å få mer i lønningsposen. Noen ganger blir det sagt at konkurranseevnen skal bedres, så det passer ikke med lønnsvekst. Andre ganger er det inflasjonen som står i veien. Men i 2024 skal inflasjonen ned. Konkurranseevnen er god. Industrien tjener penger. Derfor mener vi at det nå er rom for reallønnsvekst, sier han. 

YS vil ikke bidra til lønnsspiral

Skjæggerud presiserer at YS er bevisst sitt ansvar, og verken vil bidra til lønnsprisspiral eller et økonomisk tilbakeslag der arbeidstakere mister jobben i stor skala.

– Kamp mot økende forskjeller er sentralt for YS, også i årets lønnsopgjør. Dyrtiden har særlig rammet de som har minst. En rettferdig fordeling må derfor stå sentralt både i lønnsoppgjøret og hos de politiske myndighetene. Kamp mot arbeidsledighet er en bærebjelke i dette, sier Skjæggerud. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?