YS-lederen om årets tariffoppgjør

– Koronapandemien har satt dype spor både i livene våre, arbeidsplassene og økonomien. Det sa YS-leder Erik Kollerud da han åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse i dag.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Thomas Brun/NTB

– Mye er annerledes enn i tidligere oppgjør. I februar i fjor sa jeg at vi gikk inn i oppgjøret med optimisme for lønnsutviklingen, og at det var god fart i økonomien. Arbeidsledigheten var lav og sysselsettingen hadde økt de siste par årene. 2020 ble ikke helt slikt. Vi har vært igjennom et år ulikt alle andre jeg har opplevd i min tid som tillitsvalgt, sier Kollerud i sin åpningstale.

Noen bærer tyngre bør enn andre

– Kriser rammer som regel skjevt, og noen bærer en tyngre bør enn andre. Det gjelder koronakrisen også. Hele næringer har vært stengt ned, mens andre har hatt rekordomsetning, påpeker han.

– Våre medlemmer i reiseliv, transport og luftfart er de som opplevd dette sterkest på kroppen. I dag er rundt 200 000 arbeidstakere helt eller delvis ledige, og rundt 60 000 av disse har vært helt ledige siden i fjor vår. Grupper som i utgangspunktet hadde relativt lav lønn er hardest rammet av permitteringer og oppsigelser, sier Kollerud.

YS-lederen tror vi vil få en ny normal

– Når mange nok er vaksinert og vi kan åpne samfunnet vårt igjen, vil ikke alt være slik det var i februar i fjor. Vi vil få en ny normal, en normal vi må skape sammen. Vi får noen nye utfordringer vi må løse, men mange av utfordringene er de samme som vi sto i i fjor. En hovedoppgave blir å redusere ledigheten, skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier han.

– Som ansvarlig part skal vi ta vårt ansvar for at norsk økonomi kommer seg på fote igjen, samtidig som vi skal sikre at våre medlemmer får sin andel av de verdiene som skapes. Det siste tiåret har vi gjort dette gjennom finanskrise, oljepriskrise og nå koronakrise. Med bakgrunn i situasjonen ved årets mellomoppgjør vil YS sikre medlemmenes kjøpekraft i 2021, opplyser Kollerud.

Frontfagsmodellen kan ikke være til hinder for tilpasninger

Kollerud understreker at YS står bak frontfagsmodellen, og at han forutsetter at samlet lønnsvekst for arbeidere og funksjonærer i konkurranseutsatte næringer er retningsgivende for lønnsutviklingen for hele arbeidslivet.

– Samtidig kan ikke frontfagsmodellen være til hinder for at det kan gjøres tilpasninger i lønnsstruktur og endringer i relative lønninger. Frontfagfagsmodellen må være fleksibel nok til at enkeltgrupper med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?