YS-medlemmer ved sykehusene er i streik

Onsdag morgen gikk 190 sykehusansatte YS-medlemmer ut i streik. Det skjedde etter at meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd. -Å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for dem det gjelder, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

Illustrasjonsfoto: Delta

– Det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning, mener Thorkildsen.

Dette er sykehusene som rammes av YS Spekters streikeuttak

  • Sykehuset Østfold HF
  • Sykehuset Sørlandet HF
  • St. Olavs hospital HF
  • Helse Bergen HF.

Streiken rammer blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en arbeidskonflikt i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, opplyser Thorkildsen.

Deltidsansatte får ikke tjent opp alderspensjon og blir ikke dekket av uførepensjon

Deltidsansatte i sykehus, med under 20 prosent stilling, blir ikke meldt inn i pensjonsordningen.

Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon, blir dekket av uførepensjon eller får etterlattedekking.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013.

YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene, for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Thorkildsen.

Slik rammer YS Spekters streikeuttak fra onsdag 29. mai

  • Helse Bergen HF: 53
  • St. Olavs hospital HF: 36
  • Sykehuset Sørlandet HF: 41
  • Sykehuset Østfold HF: 60
  • Totalt: 190 medlemmer i YS-forbundene Delta eller Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?