Hva skjer når YS og NHO nå skal møtes til mekling?

Førstkommende helg møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Dette bildet ble tatt under forhandlingene i mellomoppgjøret i 2019, mellom YS og NHO. Også da ble det brudd, oppgjøret gikk til Riksmekleren og man unngikk så vidt storstreik. Foto: Liv Hilde Hansen/YS
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

YS og NHO klarte ikke å bli enige da de møttes til forhandlinger i begynnelsen av mars. Dermed valgte de to partene å bryte forhandlingene. Dette blir som oftest omtalt som et forhandlingsbrudd.

– Vi opplevde at NHO ikke var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene, uttalte Vegard Einan, leder i YS Privat.

Når to parter ikke klarer å bli enige gjennom de frivillige forhandlingene, skal det mekles. Det er Riksmeklerens som innkaller partene til mekling. Riskmekleren bestemmer også hvor lenge meklingen skal pågå, ved å sette en meklingsfrist. Hvis mekleren mener det er håp om å komme frem til enighet, fortsette partene ofte å mekle på overtid.

Om meklingsinstitusjonen

Hva betyr det at YS har meldt plassoppsigelse for sine medlemmer?

Samtidig som det ble klart at YS og NHO hadde brutt forhandlingene varslet YS plassoppsigelse for alle sine medlemmer omfattet av forhandlingene med NHO.

Ved å gå til plassoppsigelse forbereder arbeidstakersiden seg på streik, i tilfelle partene ikke klarer å bli enige i meklingen. Plassoppsigelsen må gis med minst to ukers varsel.

Plassoppsigelsen gjelder medlemmer i følgende YS-forbund:

  • Delta
  • Negotia
  • Parat
  • SAFE
  • Yrkestrafikkforbundet

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg.

Hva skjer hvis partene ikke blir enige i meklingen?

Meklingsfristen for YS og NHO er satt til klokken 24.00 natt til mandag 1. april.

Hvis YS og NHO ikke blir enige under meklingen, som skal foregå lørdag 30. og søndag 31. mars, blir det streik i privat sektor fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

I løpet av meklingen vil den mekleren som har ansvaret legge et meklingsforslag frem for partene. Dette er meklerens konkrete forslag til løsning, som begge parter må ta stilling til.

Meklingsforslaget er et resultat av meklingsprosessen, og fremsettes som regel først når mekleren mener det er sannsynlig at det vil danne grunnlag for en løsning.

Det er bare mekleren som skal uttale seg under meklingen

Ingen av partene, altså verken de som forhandler på vegne av YS eller NHO, har lov å uttale seg om det som foregår under meklingen. Det vil si verken til egne medlemmer eller til pressen. Partene er pålagt fullstendig taushetsplikt.

Det er altså bare mekleren som har lov å fortelle om hun/han synes det er fremdrift i meklingen, om det er håp om løsning, eller om det i verste fall er mest sannsynlig at partene bryter og at det dermed blir streik.

Lurer du på hvordan det går til helgen? Følg med på nyhetssendingene! Etterhvert vil YS-forbundene også informere sine medlemmer direkte via hjemmesider, nyhetsbrev eller SMS.

Dette er sakene YS og NHO er uenige om i årets mellomoppgjør

Den viktigste årsaken til at YS og NHO ikke klarte å ble enige da de møttes til forhandlinger i begynnelsen av mars er hva som skal gis som generelt tillegg til alle og hva som skal gis som eget tillegg til de som tjener minst.

– YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere, sa Vegard Einan, leder i YS Privat, da partene gikk fra hverandre.

Når det gis lavlønnstillegg har det vært vanlig at dette går til de som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, ca. 478 000 kroner.

Vil du lære mer om lønnsoppgjør og forhandlinger? Her er vår ABC i lønn og tariff

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?