YS og Virke signerte ny hovedavtale

– Vi er fornøyde med å ha en ny hovedavtale på plass. Det er gjort små, men viktige endringer og som bidrar til å styrke de tillitsvalgtes rettigheter, sier leder for YS Privat, Eirik Bornø.

Mille Haslund Mellbye, direktør tjenester i Virke og Eirik Bornø, leder for YS Privat, signerer ny hovedavtale. Foto: YS/Tor André Sunde

En hovedavtalen inneholder grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse og samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, rettigheter og plikter.
Det er YS som forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Virke på vegne av YS-forbundene.

YS og Virke ble også enige om å utrede mulige tiltak for å øke organisasjonsgraden og tariffavtaledekningen i handels- og tjenestenæringen. Det vil bidra til koordinert lønnsdannelse, lavt konfliktnivå og god omstillingsevne.

– Vi skal sette ned et utvalg sammen med Virke for å drøfte og fremme tiltak som bidrar til å øke organisasjonsgraden. Vi skal synliggjøre fordelene ved å være organisert for både arbeidsgivere og arbeidstakere, opplyser Bornø.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?