YS Privat gjør seg klar til lønnsoppgjøret

YS Privat forventer at årets mellomoppgjør skal gi økt lønnsvekst, etter flere moderate oppgjør.

YS Privat forbereder seg til årets lønnsoppgjør. - Høyere priser og stigende rente gjør det nødvendig med økt lønnsvekst, mener Vegad Einan, leder av YS Privat. Foto: Liv Hilde Hansen

Liv Hilde Hansen

YS Privat var nylig samlet for å diskutere og legge strategier for det kommende tariffoppgjøret.

Årets oppgjør er et mellomårsoppgjør. I mellomoppgjørene forhandler partene normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. Partene vil si YS og LO på arbeidstakersiden og NHO og Virke på arbeidsgiversiden. Det er hoved- og mellomoppgjør annethvert år.

– YS Privat har vedtatt at årets mellomoppgjør skal foregå samordnet. Det innebærer at YS Privat forhandler på vegne av forbundene, etter fullmakt fra YS, forklarer Vegard Einan, leder av YS Privat.

Opprinnelig var partene enige om å forhandle om AFP (Avtalefestet pensjon) under årets mellomoppgjør, men dette er nå utsatt til 2020.

Prisveksten gjør det nødvendig å øke lønnsveksten i årets oppgjør

– Gjennom årets lønnsreguleringer skal vi sikre at arbeidstakerne får sin rettmessige del av verdiskapningen. Samtidig skal vi sikre en sunn lønnsvekst og konkurransekraften til bedriftene, sier Einan.

– Mange forhold virker inn på arbeidstakernes økonomi. Høyere priser og stigende rente gjør det nødvendig å øke lønnsveksten. Det må til for å sikre kjøpekraften til medlemmene våre, poengterer lederen av YS Privat.

– Vi har gjennom flere oppgjør bidratt med små lønnstillegg, til og med negativ lønnsvekst. Da er det klart at der det er rom for det, skal de ansatte også ha sin andel når det går bra, sier han.

YS’ krav til årets mellomoppgjør vedtas i februar

YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument i februar. Her fremkommer det hva som skal være YS krav overfor arbeidsgiver i årets mellomoppgjør. Dokumentet vedtas av YS hovedstyret rett i etterkant av den inntektspolitiske konferansen 26. februar.

En drøy uke før legger TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) frem sin rapport. Her gir TBU en oversikt over lønns- og inntektsutviklingen siden forrige oppgjør, en prognose for prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen.

TBU gir også en oversikt over utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Liv Hilde Hansen

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?