YS reagerer på pensjonsforslag fra SV og Frp

SV og Frp vil endre pensjonsreformen. Det reagerer YS-leder Erik Kollerud sterkt på. – Vi er kritiske til både timingen og innholdet i flere av de felles forslagene fra SV og Frp, sier Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud foran Stortinget
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Pensjonsreformen kom i stand fordi vi alle så at den daværende folketrygdmodellen ikke var bærekraftig på sikt. Reformen kom etter bredt forlik mellom partene og myndighetene, forklarer Kollerud.

YS-lederen mener det er naturlig å evaluere effektene av endringen nå, mer en ti år etter at pensjonsreformen ble gjennomført. Regjeringen har da også satt ned et utvalg som skal gjøre nettopp dette. Utvalget legger frem sine vurderinger om halvannet år.

– Folketrygden må være forutsigbar, langsiktig og bærekraftig, sier Kollerud.

– Det er uklokt av SV og Frp å forelå store endringer nå, uten grundig utredning, advarer han.

Hør YS-leder Erik Kollerud i debatt på Dagsnytt18 om forslaget fra SV og FrP tordag 12. november.. (Siste innslag i programmet).

Tror ikke SV og FrP ser behovet for langsiktighet

SV og Frp foreslår blant annet å endre systemet for underregulering av løpende pensjoner.

– Vi er ikke nødvendigvis imot dette forslaget, men vi mener slike endringer må være en del av en helhet og utredes grundig. Pensjonssystemet er enormt komplisert. Alle de ulike komponentene henger sammen. Derfor må pensjonssystemet være forutsigbart og langsiktig. Jeg tror ikke forslagsstillerne har tatt innover seg dette, sier Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud til NRK: “- Vi treng å sørge for at vi har eit bærekraftig samfunn og velferdssystem også framover.”

– YS er svært opptatt av at folk skal ha gode pensjoner

Kollerud understreker at YS har mange medlemmer som har gått av med pensjon. Han er svært opptatt av at både de løpende og de fremtidige pensjonene skal være gode, og at pensjonistene har en anstendig inntektsutvikling:

– Det siste tiåret har jeg sittet i flere, tunge pensjonsforhandlinger og kjempet for medlemmene våre, men da har det vært lange prosesser der vi har vært opptatt av at de ulike komponentene henger sammen. Vi har forhandlet om systemer og modeller, som skal vare i mange tiår og sikre både dagens og fremtidens pensjonister, forklarer han.

YS reagerer på at SV og Frp vil gi Pensjonistforbundet forhandlingsrett

YS-lederen reagerer sterkt på forslaget fra SV og Frp om å gi Pensjonistforbundet forhandlingsrett på reguleringen av pensjonene.

– Vi kan ikke ha det slik at én enkelt interesseorganisasjon skal forhandle om pensjonsnivået med regjeringen hvert år, understreker YS-lederen.

Det blir litt som om Petter Stordalen skulle forhandlet formuesskatt med Regjeringen.

– Det vil føre til at Folketrygden blir et spill, og alt annet enn forutsigbar for folk flest. Det blir litt som om Petter Stordalen skulle forhandlet formuesskatt med Regjeringen. Som om fagforeningene skulle forhandlet om satsene for inntektsskatt hvert eneste år. Slik kan vi ikke ha det, sier han.

Mener dagens modell er best

– Jeg registrerer at noen hevder at forslaget fra SV og Frp egentlig bare innebærer at man skal gå tilbake til systemet slik det var før pensjonsreformen, og at en da hadde forhandlingsrett, sier Kollerud.

– Årsaken til at man tok bort den formelle forhandlingsretten i trygdeoppgjøret den gang partene ble enige om pensjonsreformen var nettopp at den ikke var reell. Man lot som om man forhandlet, og så bestemte departementet. Dagens modell er bedre på dette området, slår Kollerud fast.

Jeg klarer ikke med min beste vilje å se hva Pensjonistforbundet skal gjøre i et utvalg som gjør beregningene for lønnsoppgjørene.

YS-lederen reagerer også på forslaget om at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

TBU består i dag av hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, i tillegg til Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og sosialdepartementet.

– Jeg klarer ikke med min beste vilje å se hva Pensjonistforbundet skal gjøre i et utvalg som gjør beregningene for lønnsoppgjørene. Dette er et forslag som utfordrer modellen for lønnsdannelsen, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?