YS Spekter: Brudd i pensjonsforhandlingene

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lykkes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone. Dermed er det brudd i forhandlingene. Oppgjøret går til mekling.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune. Foto: Liv Hilde Hansen

Det var YS- og LO-forbundene som brøt forhandlingene.

Ett av de mest sentrale kravene da forhandlingene startet var at alle i Spekter Helse skal bli innmeldt i den nye pensjonsordningen, uansett stillingsprosent.

«Organisasjonene ser ikke at diskriminering under eksisterende pensjonsordninger av ansatte som har en stilling mindre enn 20 prosent kan fortsette, og krever nedre grense for innmelding fjernet», het det i kravdokumentet som alle arbeidstakerorganisasjonene sto bak.

– Det er omtrent 10.000 arbeidstakere i sykehusene i så små stillinger, hovedsakelig kvinner. Det er dypt urettferdig at disse ikke skal få være med i pensjonsordningen fra første krone, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS-forbundet Delta og forhandlingsleder i YS Spekter.

Gjeldende regler i Spekter går også utover den dekningen ansatte i små stillinger har ved eventuelt uførhet og død.

– Ny offentlig tjenestepensjon skal virke fra 1. januar 2020. Det er derfor på høy tid å avklare hvilke regler som skal gjelde for ansatte i helseforetakene. Dette får vi nå gjort i den kommende meklingen, sier Thorkildsen.

Blant de yrkesgruppene i Delta som omfattes av den kommende meklingen er helsefagarbeidere, helsesekretærer, ambulansearbeidere, kjøkkenpersonell, portører, renholdere, barnepleiere, audiografer og administrativt personell. Alle ansatt ved sykehus rundt i landet.

For YS-forbundet Parat handler det blant annet om IT-medarbeidere, renholdere og administrativt personale.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?