YS Spekter: Enighet om garantert minste kronetillegg i første forhandlingsrunde

YS Spekter og Spekter har kommet til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør. – Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå, før vi som sentrale parter skal sluttføre forhandlingene i løpet av våren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

Leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Nadia Frantsen

YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene.

– Det er viktig for YS Spekter at kjøpekraften for våre medlemmer sikres gjennom de videre forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen. 

A-delsprotokoll YS Spekter – Spekter 2021

På bakgrunn av de særskilte utfordringene i arbeidsmarkedet som følge av koronapandemien har mange unge arbeidstakere blitt ekstra hardt rammet. Det er enighet om at partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021.

Helseforetakene er ikke omfattet av disse forhandlingene. Lønnsforhandlingene for våre medlemmer der vil foregå etter 1. mai. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

Nå fortsetter forhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sluttføres sentralt senere i vår. Det betyr at du som ansatt i en Spekter-bedrift vil få ytterligere lønnsøkning når partene forhandler lokalt, utover det som er forhandlet frem i de innledende forhandlingene.

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?