YS Spekter krever lønnstillegg minst som i frontfaget

– Vi trenger et kraftig lønnsløft for å få mer igjen i lommeboka, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter. I dag 9. april starter lønnsoppgjøret for ansatte i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

‑ Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer minst på nivå med resultatet i frontfaget, sier Trond Ellefsen, leder for YS Spekter. Her sammen med Anne-Kari Bratten, administrerende direktør for Arbeidsgiverforeningen Spekter ved oppstarten tirsdag. Foto: Malin Lindstrøm/Delta

Lønnsoppgjøret omfatter statseide og private virksomheter innenfor blant annet samferdsel, omsorg, kultur, helse, oppvekst og velferd.

‑ Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer minst på nivå med resultatet i frontfaget. Lønnen i offentlig tjenesteyting må opp for å dekke framtidas behov for kvalifisert arbeidskraft og sikre rettferdig lønnsutvikling, sier Trond Ellefsen.

– YS Spekter er opptatt av at kompetanse skal lønne seg, og fremmer også krav knyttet til kompetanseutvikling, påpeker han.

Disse er omfattet av Spekter A-forhandlingene

De innledende sentrale forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret for ansatte i Spekter-virksomheter. Etter disse blir det gjennomført lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene, samt sentrale forhandlinger for helseforetakene. For sykehusene forhandles lønnstilleggene i sin helhet i egne, sentrale forhandlinger senere i vår. For øvrige virksomheter i Spekter avtales minimumstillegg sentralt og resten av lønnstilleggene lokalt.

De sentrale, innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for ca. 14 000 medlemmer i disse YS-forbundene:

 • Delta
 • Finansforbundet
 • Negotia
 • Parat
 • STAFO
 • Yrkestrafikkforbundet

Medlemmene er ansatt i bl.a. Vy, Vy Buss, NRK, Avinor, Norges Bank, studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager, virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering, teatre og museer.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I alle virksomheter, unntatt sykehus i område 10 og 13:

 • Partene skal i A-forhandlingene bli enige om endringer i den sentrale tariffavtalen (A-overenskomsten), generelle tillegg og sentrale føringer, samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.
 • De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i såkalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak, med sykehusdrift og område 13 Sykehus, med driftsavtale:

 • Partene skal i A-forhandlingene bli enige om endringer i den sentrale tariffavtalen (A-overenskomsten).
 • For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2), eventuelt etterfulgt av lokale forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).
 • Merk at lønnstillegget som blir avtalt i A-forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?