YS Spekter krever økt lønn og satsing på kompetanse i sykehusene

– Våre medlemmers arbeidsinnsats er avgjørende for både sykehusene og pasientene. De skal lønnes for arbeidet det utfører til døgnets alle tider, og den kompetansen de har, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen og Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS Spekter. Arkivfoto: Malin Lindstrøm/Delta

YS Spekter organiserer mange ulike yrkesgrupper i sykehus og andre helseforetak.

– Mange av våre medlemmer er tett på pasientene og har oppgaver som er helt uunnværlige i driften av sykehusene. De er hverdagshelter som står på 24 timer i døgnet 7, dager i uken, 365 dager i året. Uten dem stopper sykehusene opp, sier Ruud Thorkildsen.

Mandag 20. juni skal de sentrale forhandlingene for Deltas medlemmer i sykehus og helseforetak i Spekter-området gjennomføres.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan fremme krav om og forhandle om alle bestemmelser i overenskomsten.

– Den økonomiske situasjonen gjør dette lønnsoppgjøret ekstra utfordrende. Jeg forventer likevel at arbeidsgiver er interessert i et oppgjør som bidrar til å løse utfordringer og levere gode og trygge helsetjenester, i dag og i fremtiden, sier Ruud Thorkildsen.

YS Spekter har blant annet disse hovedkravene:

  • Generelt lønnstillegg som gir en konkurransedyktig lønn for medlemmene i sykehusene.
  • Økte tillegg for kompetanse, ansvar og ubekvem arbeidstid.
  • Styrket mulighet for kompetanseutvikling.
  • En intensivering av arbeidet med heltidskultur og god oppgavedeling.

– I tillegg er det i år helt nødvendig med et spesielt fokus på krav til kompetanse for ambulansepersonell for trygge prehospitale tjenester. For Delta er det helt avgjørende at alle som arbeider som ambulansepersonell har relevant utdanning, understreker Rud Thorkildsen.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?