YS Spekter trapper opp sykehusstreiken

YS Spekter tar ut 41 nye Delta-medlemmer og 10 nye Parat-medlemmer i streiken for rettferdig pensjon for ansatte i små stillinger ved norske sykehus.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune. Foto: Liv Hilde Hansen

Fra tirsdag 11. juni tar Delta ut 12 medlemmer ved Sørlandet sykehus, 14 medlemmer ved Helse Bergen HF og 15 ved Sykehuset Østfold i den pågående streiken. Dermed er 221 Delta-medlemmer i streik ved fire sykehus. I tillegg tar Parat ut 10 medlemmer ved Sørlandet sykehus avd Arendal og har dermed 19 medlemmer i streik ved to sykehus.

– Dette er vår første opptrapping av streiken, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping. Kampviljen for rettferdig pensjon er stor, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.
Delta og Parat har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at uttaket ikke rammer liv og helse for pasienter i sykehusene som er rammet av streiken.

– Vi reagerer kraftig på at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter tydelig har varslet at de ikke vil benytte seg av muligheten til å søke om dispensasjon for arbeidstakere de mener ikke bør streike, sier Delta-lederen.

Delta og Parat har ikke mottatt noen slike søknader siden streiken startet onsdag 29. mai.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon, understreker hun.

Massiv støtte

Streiken får massiv støtte fra andre yrkesgrupper i sykehusene. Både Sykepleierforbundet, Akademikerne Helse som også omfatter Legeforeningen, Ergoterapeutene, LO og YS har gått ut med støtteerklæringer.
– Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder.
– Dagens 20 prosentregel er diskriminerende. Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen.

Pensjon fra første krone

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd ved midnatt tirsdag 28. mai. 181 Delta-medlemmer ved fire sykehus gikk ut i streik dagen etter.

YS-forbundene Delta og Parat streiker for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.
I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013.
YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.
– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?