YS Spekter varsler streik i sykehusene

YS Spekter og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. På grunn av forhandlingsordningen i Spekter kom derfor aldri lønnsspørsmålet på bordet før oppgjøret gikk til mekling.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St. Olavs hospital HF og Helse Bergen HF rammes av streik fra onsdag 29. mai, dersom det ikke blir enighet i meklingen som har frist 28. mai klokken 24.00.

Pensjon fra første krone

– Vi krever pensjonsopptjening fra første krone for våre medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. I dagens system faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen og mister både alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.  Dette rammer i stor grad kvinner og lavtlønnsgrupper, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO om kravet om rettferdig pensjonsopptjening.

En eventuell streik vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Beredt på streik

– Uttaket tar først og fremst sikte på å ramme arbeidsgiver, og vi beklager at streiken dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi går konstruktivt inn i meklingen med sikte på å få til en løsning. Samtidig er vi klare på hva vi må få innfridd for å skape grunnlag for en meklingsløsning, sier lederen for YS Spekter.

Under meklingen er det kun mekleren som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?