YS Stat har brutt forhandlingene

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed går oppgjøret nå til mekling. – Vi krever reallønnsvekst til alle våre medlemmer og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten, sier Jens B. Jahren, leder for YS Stat.

Jens B Jahren, leder for YS Stat. Foto: NTB Kommunikasjons/Thomas Brun

Partene møtes nå hos Riksmekleren allerede torsdag 2. mai, mens fristen for komme tul enighet gjennom mekling er satt til torsdag 23. mai kl. 24.00.

Uenige om økonomien

Partene klarte ikke å bli enige om økonomien i årets oppgjør. En kom heller ikke i mål om  hvordan lønnstilleggene skal fordeles – hvor stor del som skal gis sentralt og hvor mye som skal fordeles i de enkelte virksomhetene.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier Jahren.

Vil ha en, felles avtale for YS, LO, Unio og Akademikerne

Det har også vært vanskelig å bli enige om en ny, felles hovedtariffavtale.

I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO og en for medlemmene i Akademikerne og Unio.

YS Stat, LO Stat og staten selv ønsket én felles avtale.

Staten har forhandlet samlet med alle hovedsammenslutningene med mål om én avtale. Det lyktes imidlertid ikke å forhandle fram en løsning som alle hovedsammenslutningene kunne stille seg bak.

– Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, forklarer Jahren.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?