YS Stat med tydelig krav: Kjøpekraften skal opp

Torsdag starter lønnsforhandlingene i staten, og YS Stat går til forhandlingsbordet med et tydelig krav. – I år er vi nødt til å sikre økt kjøpekraft for de ansatte i staten, for å kompensere for flere år med nedgang, sier YS Stat-leder Jens Jahren.

Jens B Jahren, leder for YS Stat. Foto: NTB Kommunikasjons/Thomas Brun

YS Stat vil kreve en ramme minimum på linje med det som ble oppnådd i NHO-forhandlingene. Der endte oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent.

YS Stat har ved flere tidligere oppgjør sagt at rammen fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit, og at det kan være aktuelt å kreve mer.

– Dette er enda mer aktuelt i år, hvor vi ser at våre grupper i staten er under press. Vi ser også at kompetanse og kompetanseutvikling blir stadig viktigere for våre medlemmer i staten, hvis disse gruppene skal henge med i utviklingen, sier Jahren.

Jahren understreker også at YS Stat vil fremme krav om både et generelt tillegg og avsetning til en pott for lokale forhandlinger.

– Staten må nå kjenne sin besøkelsestid og sørge for at statsansatte får en reell økning i kjøpekraften i år, sier YS Stat-leder Jens Jahren.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?