YS Stat: Rom for reallønnsvekst også i år

Tirsdag leverte YS Stat sine krav i årets lønnsoppgjør. – Det er mindre å forhandle om, men jeg er optimistisk og tror vi skal få dette til, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

- På grunn av situasjonen ønsker vi ikke å fordele penger til lokale forhandlinger i år. Både koronakrisen og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat (t.v.) Her sammen med YS Stats forhandlingsdelegasjon Jens Jahren, forbundsleder i Befaltes Fellesorganisasjon, Tore Leirfall, spesialrådgiver i YS Stats sekretariat og Unn Kristin Olsen, forbundsleder i Parat. Foto: Vetle Daler
- På grunn av situasjonen ønsker vi ikke å fordele penger til lokale forhandlinger i år. Både koronakrisen og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat (t.v.) Her sammen med YS Stats forhandlingsdelegasjon Jens Jahren, forbundsleder i Befaltes Fellesorganisasjon, Tore Leirfall, spesialrådgiver i YS Stats sekretariat og Unn Kristin Olsen, forbundsleder i Parat. Foto: Vetle Daler

Krav YS Stat 2020

  • Reallønnsvekst
  • Lønnstillegg gis som sentralt, generelt tillegg til alle
  • Arbeidet med kompetanseløft for statsansatte videreføres

Til tross for at rammen fra frontfaget ble 1,7 prosent i år, mener YS Stat det er rom for reallønnsvekst. YS Stat ønsker ikke penger til lokale forhandlinger i år.

– Ut fra situasjonen vi er oppe i, ønsker vi ikke å fordele penger ut til lokale forhandlinger. Både koronakrisen og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Pål N. Arnesen.

YS Stat er også opptatt av de ansattes kompetanseutvikling:

– I tidligere forhandlinger har det blitt opprettet arbeidsgrupper som har jobbet med dette. Vi forventer at anbefalingene fra gruppene blir tema under forhandlingene, sier Arnesen.

– Det må stilles sterkere krav til statlige virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling, påpeker han.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat,  Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Forhandlingsfrist er 15. september.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?