YS-støtte til streikende

– På vegne av YS vil jeg uttrykke vår støtte til streikende i to helt ulike arbeidskamper: Redningspersonell, organisert i YS-forbundet Parat og barnehageansatte, organisert i Fagforbundet i LO.

- Vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.
YS-leder Hans- Erik Skjæggerud Foto: NTB Kommunikasjon

YS støtter Parats medlemmer i Norsk Luftambulanse, som gikk ut i streik søndag 5. mars. 

Parats medlemmer krever at årlig vedlikeholdstrening blir tariffestet, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer. Redningspersonellet krever også økt kompensasjon for fagansvar og kompetanse. 

– Det har NHO Luftfart ikke vært villige til å komme Parats medlemmer i møte på. Vi gir de streikende vår fulle støtte, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

– YS vil også uttrykke vår støtte til ansatte i private barnehager, organisert i Fagforbundet i LO, som nå kjemper for en trygg og livsvarig pensjon, sier Skjæggerud.

Det er a
nsatte i private barnehager, organisert i NHO, som nå er i arbeidskamp. Kravet er å få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.

– Dette er krav vi kjenner oss igjen i, og støtter fullt ut. I høst var det våre medlemmer i Delta som streiket for kravet om en bedre pensjonsordning, sier YS-lederen. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?