Tariffoppgjøret: YS vil kreve over fem prosent

– Vi må være tydeligere på at vi skal ha et godt resultat, og at det skal være rom for det. Per i dag kan jeg vanskelig se for meg at YS ikke skal kreve over fem prosent i lønnsvekst i 2024, sier YS-lederen.

- Ifølge frontfagsmodellen, som vi nettopp har sluttet opp om i Holden-utvalget, skal verdiene som skapes deles med hele arbeidslivet, poengterer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– Ifølge frontfagsmodellen, som vi nettopp har sluttet opp om i Holden-utvalget, skal verdiene som skapes deles med hele arbeidslivet. Det virker som det er vanskelig å dele når det skapes verdier, kontra hvor enkelt det er å vise moderasjon når det er behov for det, sier YS-lederen.

Han sier det ikke kan være slik at frontfagsmodellen bare skal virke i de årene det er nødvendig å vise moderasjon. Frontfaget må også gjelde når det er bedre tider.

Det er rom for et godt lønnsoppgjør, mener YS-lederen

Den viktigste indikasjonen på hvordan det står til er lønnsandelen i industrien. Den er helt nede i 70 prosent, mens den normalt ligger på 85 prosent, viser de foreløpige tallene for tredje kvartal i fjor.

–  Fortjenesten er veldig høy, men deles ikke med arbeidstakerne. Derfor mener YS det er rom for et godt lønnsoppgjør denne våren, poengterer Skjæggerud.

I slutten av februar kommer rapporten fra TBU (Teknisk beregningsutvalg for oppgjørene). Rapporten gir oversikt over utviklingen i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Tallene herfra er alltid retningsgivende for lønnsoppgjørene.

Her finner du all informasjon om årets tariffoppgjør

Kopper med YS-logo. Folk sitter rundt et møtebord.
I YS forhandler vi med alle de store organisasjonene på arbeidsgiversiden. Foto: YS

Dette skjer før og under lønnsoppgjørene

I år er det hovedoppgjør. Da forhandler partene normalt sett ikke bare om lønn, men også om selve ordlyden i tariffavtalene.

I YS forhandler vi med alle de store organisasjonene på arbeidsgiversiden. Først ute er NHO-oppgjøret. Resultatet av disse forhandlingene legger føringer for alle de oppgjørene som følger etterpå. Det er disse forhandlingene som utgjør det vi kaller «frontfaget».

YS-forbundene jobber nå med å utforme sine krav. Disse skal så behandles i felleskap i hovedstyret i YS i slutten av februar. YS’ tariffkalender for 2024

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er bekymret for at partene i frontfaget også i år blir altfor forsiktige. Foto: Sverre Jarild/YS

Frykter partene i frontfaget vil bli alt for forsiktige

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han tar utgangspunkt i at det blir forbundsvise oppgjør. Dermed vil det ligge et stort ansvar på partene som skal forhandle i frontfaget. Det vil si Norsk Industri (NHO) på arbeidsgiversiden og Fellesforbundet (LO) og YS-forbundet Parat på arbeidstakersiden. Resultatet fra disse forhandlingene blir helt avgjørende for oppgjørene som følger etterpå.

–  Det jeg bekymrer meg for nå, basert på erfaringene fra de siste årene, er at partene i frontfaget igjen blir altfor forsiktige. Dette er ikke året for å være overforsiktig, advarer Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?