- For tidlig å friskmelde norsk økonomi

Cecilie Brein-Karlsen, Statssekretær i Finansdepartementet, tegner et etter hvert kjent bilde av temperaturen i norsk økonomi: Fallet i oljenæringen ser ut til å ha nådd bunnen, veksten i stillinger har kommet i andre næringer og norske forbrukere ser mer positivt på fremtiden.

Statssekretær i Finansdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen, deler Jorunn Berlands forsiktige optimisme. Bunnen er nådd og 2017 ser ut som et år for bedre norsk økonomi var begges budskap på YS’ inntektspolitisk konferanse. Foto: Terje Bergersen

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver SkL

Statssekretæren var likevel forsiktig i sin beskrivelse av norsk økonomi da hun gjestet YS’ inntektspolitiske konferanse: Det er elementer som skygger for et alt for optimistisk bilde. Samtidig som veksten i nye stillinger i andre næringer er høyere enn stillingene som har blitt borte i oljenæringen, holder ikke sysselsettingsveksten tritt med befolkningsveksten.

– Vi må understreke at det er alt for tidlig å friskmelde norsk økonomi, sa Cecilie Brein-Karlsen.

2016 ble et krevende år for mange. De som har mistet jobben, har ikke bare merket det økonomisk, men også sosialt. Norsk økonomi har likevel greid seg relativt godt.

– Det er i utfordrende tider, som i etterkant av oljeprisfallet, vi ser gevinstene av en solid økonomi. Vi bruker finanspolitikken aktivt, og partene har bidratt til å holde økonomien i sjakk, sa Brein-Karlsen.

Den svakere kronekursen som kom i kjølvannet av oljeprisfallet, har bidratt mye til både sysselsettingsveksten og den norske konkurranseevnen. Samtidig bidro oljenedturen til at behovet for å omstille norsk økonomi kom tidligere enn ventet.

– Fallet i oljeprisen har forsterket en ventet utvikling. Det er viktig at vi får flere ben å stå på. Skal vi lykkes med å få økonomisk vekst, må vi omstille oss, sa statssekretæren.

Den internasjonale utviklingen er også mer usikker enn på lenge, og Brexit ble trukket frem som en av faktorene som gjør det vanskeligere å spå den økonomiske fremtiden for Norge. Cecilie Brein-Karlsen understrekte at regjeringens finanspolitikk skal støtte opp under høy sysselsetting og god vekstevne.

– Det er viktig med et godt skattesystem som gir konkurransedyktige skatter, sa hun.

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver SkL
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?