Enighet mellom Spekter og YS Spekter

Tirsdag kom YS Spekter og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene. – Vi er fornøyd med resultatet så langt. Dette tilsvarer det partene ble enige om i frontfaget, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

F.v.: Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS Spekter og Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter. Foto: Liv Hilde Hansen

– Alle har fått et lønnstillegg på minst 975 kroner per år, opplyser Thorkildsen.

– Vi har også fått gjennomslag for kravet om at medlemmer med en grunnlønn på 407 265 kroner og under skulle sikres et ytterligere lønnstillegg på 2 925 kroner per år, sier lederen for YS Spekter.

Resultatet gjelder ikke Spesialisthelsetjenesten. Forhandlingene der foregår 2. mai.

Nå fortsetter forhandlingene i den enkelte bedrift, med følgende datoer:

Område 2-3 og 7-8
Frist for å be om bistand: 25. april, klokken 15.00
Frist for avslutning: 28. april, klokken 15.00

Område 6
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 3. mai, klokken 15.00

Område 1,9 og ikke områdeplasserte virksomheter, inkludert Martina Hansens Hospital
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 5. mai, klokken 15.00

Frist for de videre forhandlingene i område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak avtales senere.

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund:
Bibliotekarforbundet, Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO
og Yrkestrafikkforbundet.

Protokoll fra de innledende og sentraleforhandlingene

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?