Enighet i finans

Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg per 1. mai på 0,65 prosent på alle trinn i lønnsregulativet for finans, men minimum 3 200 kroner til alle.

Finansforbundets leder, Pål Adrian Hellman og direktør i Finans Norge, Runa Kerr. Foto: Finansforbundet

Resultatet er på linje med rammen for frontfaget.

Finansforbundet kom tirsdag ettermiddag til enighet med Finans Norge om et anbefalt forslag i årets mellomoppgjør for finanssektoren.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. Rekordresultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier Finansforbundets leder, Pål Adrian Hellman.

–  Arbeidsgiverne er enige med oss om at den samlede rammen for lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende også for ledere og andre grupper i bedriftene, sier han.

Oppgjøret omfatter omlag 27 000 ansatte i finansnæringen. Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?