Enighet i kommuneoppgjøret

– Resultatet for de ansatte i kommunene har en ramme på 2,4 prosent. Det er i tråd med resultatet i frontfaget, opplyser Erik Kollerud, leder for YS Kommune.

Erik Kollerud, nestleder i YS. Foto: Martin Müller

I hovedoppgjøret i 2016 avtalte partene også rammen for 2017, den gang beregnet til 2,2 prosent.

Slik ble resultatet:

  • Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli i år.
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. 2 prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli i år.
  • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng). Virkning fra 1. juli i år.
  • Lokale forhandlinger – HTA Kapittel 4.0,9 prosent til lokale forhandlinger per 1. august i år. Ingen sentrale føringer. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober.
  • Fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) blir fra 1.7. 2017 innplassert i en egen stillingsgruppe i det nye garantilønnssystemet. Det kan gi ansatte i denne gruppen et lønnstillegg på 20.000 kroner.

– Dette er en seier vi har jobbet for lenge, sier YS Kommunes leder, Erik Kollerud.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene, unntatt Oslo kommune som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er satt til 30. april, klokken 24.00.

Protokoll med vedlegg

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?