Enighet i lønnsoppgjøret også i Staten

Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

YS Stat og Staten har blitt enige i årets lønnsoppgjør. - Et sentralt tillegg sikrer alle en lønnsutvikling etter fjorårets reallønnsnedgang, sier PÅl N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Vetle Daler

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av den økonomiske rammen hvor om lag 1/3 gis som et generelt tillegg til alle og 2/3 går til lokale forhandlinger.

Denne løsningen betyr at alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent fra 1. mai. Dessuten settes det av 0,8 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Til sammen gir dette et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget på 2,4 prosent.

– Vi er fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for kravet om et sentralt tillegg. Dette sikrer alle en lønnsutvikling etter fjorårets reallønnsnedgang. I tillegg får vi en solid avsetning til lokale forhandlinger sier Pål N. Arnesen.

Det er dessuten avtalt et tillegg som innebærer ett ekstra lønnstrinn til blant andre betjenter, sjåfører, teknikere, fullmektiger, førstefullmektiger, kokker, renholdere og tollbetjenter.

Også LO Stat og Unio kom til enighet med staten natt til lørdag.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten:

 • AVYO
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • Bibliotekarforbundet
 • Delta
 • Norges Politilederlag
 • Skolelederforbundet
 • Norsk Tollerforbund
 • Parat
 • Personellforbundet
 • Skatteetatens landsforbund
 • Stafo
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?