Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. – Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.

Vegard Einan, leder for YS Privat og NHOs direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Liv Hilde Hansen

– Også i år har vi bidratt til et ansvarlig oppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Einan.

Det gis 50 øre i timen i generelt tillegg. Oppgjøret har også en lavlønnsprofil, med et ytterligere tillegg på 1,50 kroner per time til YS’ medlemmer på følgende overenskomster: Transportselskaper i Norge, Parkeringsselskaper i Norge, Hotell og Restaurant (Riksavtalen), Renholdsoverenskomsten, Industrioverenskomsten – TEKO, samt bedriftsinterne avtaler. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

YS forventer at de etterfølgende oppgjørene tar hensyn til rammene i NHO-oppgjøret, men profil og innretning må tilpasses behovene i øvrige sektorer.

Oppgjøret omfatter rundt 16 500 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Negotia, Parat, SAFE og Yrkestrafikkforbundet.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle samordnet.

Protokoll mellomoppgjøret 2017 mellom YS og NHO

Tariffkalender 2017

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?