Enighet mellom YS og Virke

Fredag ettermiddag kom YS og Virke til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS

Leder for YS Privat, Vegard Einan, sammen med YS' forhandlingsleder Christopher Navelsaker. Foto: Vetle Daler

Rammen for oppgjøret er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent.

Det gis ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler:

  • Begravelsesbyråavtalen
  • Overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen
  • Overenskomst for ansatte i NKI
  • Kranoverenskomsten
  • Verkstedoverenskomsten

Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får 2 kroner per time.

For medlemmer i Studentsamskipnader er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger

Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med kr 2,75 pr time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.

– Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier Einan.

Oppgjøret omfatter rundt 7000 YS-medlemmer i følgende forbund:
Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger. YS forventer også gode, lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

Protokoll mellomoppgjøret 2017 mellom YS og Virke

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?