Finansforbundet i gang med lønnsoppgjøret

Torsdag startet forhandlingene mellom Finansforbundet i YS og Finans Norge på arbeidsgiversiden. Forhandlingene omfatter alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter, i hovedsak bank og forsikring.

Finansforbundets leder, Pål Adrian Hellman og direktør i Finans Norge, Runa Kerr. Foto: Finansforbundet

Dette er Finansforbundets største forhandlingsområde, med i overkant av 20 500 medlemmer. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør.

– Det betyr at forhandlingene kun dreier seg om lønnsjusteringer, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Han minner om at det generelle tillegget fra de sentrale lønnsoppgjørene utgjør en mindre del av den totale lønnsveksten i næringen.

– Omtrent to tredjedeler oppnås lokalt i bedriftene. Her er våre tillitsvalgte på plass og påvirker lønnspottens størrelse og fordeling i diskusjon med ledelsen, sier Hellman.

Den totale lønnsveksten fra det sentrale lønnsoppgjøret med Finans Norge og lønnsmidlene i bedriftene skal være på linje med frontfagets (industrien) ramme på 2,4 prosent.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?