Tariffoppgjøret i staten: - Kjøpekraften skal opp

– Kjøpekraften skal opp, og moderniseringsarbeidet videreføres, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.  Torsdag morgen startet forhandlingene i staten, med overlevering av krav.

- Faglige grunner er ikke lagt til grunn når man har valgt utflytting av godt etablerte statlige arbeidsplasser. Hele familier rives bort fra jobb, skole, barnehage og familie og venner, advarer Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Erik Norrud
- Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Erik Norrud

YS Stat krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Arnesen og peker på at resultatet fra frontfaget tidligere denne måneden viser at det vil være rom for lønnsøkning.

– I fjor hadde vi en historisk reallønnsnedgang. Dagens økonomiske situasjon tilsier at våre medlemmer kan få en økning i kjøpekraften, understreker han.

YS Stat ser behovet for og har forpliktet seg til videre modernisering av den nye hovedtariffavtalen.

– Vi er godt fornøyd med endringene i forhandlingssystemet vi ble enige om i fjor. Arbeidet med utvikling av lønns- og forhandlingssystemet fortsetter under dette oppgjøret, og vi ser fram mot hovedoppgjøret 2018 for avsluttende forhandlinger, sier Arnesen.

YS Stat mener at partene, både lokalt og sentralt, trenger minst ett år til med praktisering av dagens hovedtariffavtale for å samle ytterligere erfaring.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon,  Bibliotekarforbundet, Delta, Norges Politilederlag, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Skatteetatens Landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?