- Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang

– Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Og resultatet av verdiskapingen må fordeles nå som økonomien går bedre, sier YS-leder Jorunn Berland. Tirsdag vedtok YS sine krav til årets lønnsoppgjør.

YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: Terje Bergersen

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

– Jeg tror det er bred enighet om at situasjonen i økonomien tilsier at vi i år ikke kan forvente en lønnsvekst tilsvarende det vi hadde frem til 2015. Men vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad.  Når økonomien går bedre, er det viktig at den økte verdiskapingen fordeles utover alle dem som skaper verdiene.

Det sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag 28. februar. Samme ettermiddag vedtok hovestyret YS’ inntektspolitiske dokument for mellomoppgjølret 2017

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om kroner og øre. Privat sektor forhandler først, og resultatet herfra i det såkalte frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå.

YS’ inntektspolitiske dokument for mellomoppgjøret 2017 omhandler også pensjonsordningene i privat sektor. Finansdepartementet har allerede utredet endringer i innskuddspensjon, knyttet til om hver enkelt arbeidstaker skal ha egen pensjonskonto. Hovedstyret i YS stiller seg positive til videre utredninger og forhandlinger om innføring av egne pensjonskontoer i privat sektor.

YS’ hovedstyre er også opptatt av den nasjonale, kompetansepolitiske strategien regjeringen og partene har utarbeidet. Rett kompetanse er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor.

– Vi må se på hvordan kostnadene skal fordeles mellom det offentlige, arbeidsgiverne og arbeidstakersiden, påpeker YS-lederen.

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?