Gjensidige livsforsikring - en ekstra sikkerhet

En livsforsikring er en trygghet for de som sitter igjen, og gir dem muligheten til å fortsette livet med samme levestandard. Familien kan fortsatt betjene lån og bo i samme bolig, barna kan fortsette på samme skole og familien kan fortsatt delta på aktiviteter som før.

Forsikringen sørger for at økonomien ikke setter en stopper for den nye hverdagen og livet som fortsetter. Sorgen det er å miste noen man er glad i er en stor belastning i seg selv. Det kan derfor være viktig hjelp i å få jobbe seg gjennom sorgen uten å måtte tenke på regninger, lån og budsjetter.

Les mer om livsforsikring

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?