Mitt LederUnivers AS er et selskap med kompetanse og engasjement for ledelse, media, formidling og digitale løsninger.

 
Våre kunder er privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med behov for lederutvikling, kurs, foredrag og konferanser gjennom digitale løsninger, fysiske kurs og kombinasjoner av disse. Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i Norge. Våre kurs og foredrag baseres på ledelse ved målrettet kommunikasjon, relasjon og tillit, som gir gode resultater for virksomhetene.

Vi utdanner ledere innen den norske ledermodellen og for oss er det tre viktige ben vi jobber med; Relasjon, tillit og medbestemmelse/medvirkning.

Lederutviklere
Mitt LederUnivers har vi valgt følgende kriterier for bruk av lederutviklere: De skal være sterke, oppdaterte, ha en faglig forankring og anerkjenne den norske modellen. De er valgt ut fra solid formidlingssevne og evne til å bevege og motivere mennesker til endring. Lederutviklerne har egne og tydelige konsepter som gir ledere verktøy de kan ta i bruk i sitt daglige virke.

Er du som leder sulten på å utvikle deg selv, nysgjerrig og åpen for utvikling og tilstedeværelse?
Erkjenner du at du utgjør en forskjell som leder? Kjenner du at du har lyst på nye verktøy? Ja, da vil du finne deg til rette hos oss. Enten du er leder i dag i ulike posisjoner eller kanskje du har lyst til å bli leder, er dette stedet for deg.

Hos oss kan du velge å laste ned enkeltkurs, webinarer osv eller kjøpe et abonnement på ledelse. Som YS medlem får du 30 % rabatt. Ta kontakt med ditt forbund for å få kode

Skap deg en profil ved å trykke på login oppe i høyre hjørne på vår nettside. Det er gratis å logge seg inn. Da har du tilgang til våre tilbud og kan bruke YS koden. Du vil også få mulighet til å motta våre nyhetsbrev om aktuelle webinarer og kurs. Du kan også like oss på vår facebookside: https://www.facebook.com/mittlederunivers eller på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mitt-lederunivers/?viewAsMember=true.

Har du spørsmål, ønsker tilbud på kurs eller vil ha et møte for å få vite mer?
Ta kontakt med Susanne Slaatsveen, epost: susanne@mittlederunivers.no eller telefon 908 80 991.

Gå til nettsiden

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?