YS lanserer nytt medlemstilbud

Sammen med CXS Nordic lanserer YS et helt nytt medlemstilbud: YS Karriereveiviser. – Med dette kompetanseverktøyet bistår vi medlemmene til å gjøre seg mer relevante i arbeidsmarkedet, sier YS-leder Erik Kollerud

– Koronakrisen har gitt store utfordringer. Mange må omstille seg raskt, se etter ny jobb og fylle på med utdanning for stå sterkere i arbeidsmarkedet. Med YS Karriereveiviser ønsker vi å gi medlemmene våre muligheten til å skaffe seg en bedre oversikt over all den erfaringen og kunnskapen yrkeslivet faktisk gir, sier Kollerud. 

  • YS Karriereveiviser identifiserer personlige egenskaper og styrker. Verktøyet gir dessuten bedre forståelse av hvilke oppgaver og roller vi passer best til, samt gir anbefalinger basert på dette. 
  • I en egen CV-modul kan erfaringer og kompetanse beskrives og dokumenteres 
  • Mestring, arbeidsglede og utvikling av kunnskap blir mye enklere når du klarer å beskrive deg selv, dine styrker og hva du brenner for på en god måte. YS Karriereveiviser hjelper deg med dette!

– Med YS Karriereveiviser får du oversikt over opparbeidet realkompetanse og større innsikt i personlige egenskaper og evner. Verktøyet vil i tillegg gi oversikt over hvilke alternative yrker som er i best overensstemmelse med egen profil, forklarer han.  

– YS har lenge jobbet for å styrke mulighetene for kompetanseutvikling for den enkelte i arbeidslivet. Det er gjennom jobb og erfaring hvor det meste av kompetansen vår utvikles, påpeker Kollerud. 

– Samtidig er det vanskelig å få synliggjort denne kompetansen hvis man skifter jobb eller skal ta etter- og videreutdanning. Med dette verktøyet har YS tatt et lite, men viktig, skritt i retning av å gjøre noe med denne utfordringen, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?