Norwegiansaken i Høyesterett

Under YS-konferansen gjorde Vegard Einan, nestleder i YS-forbundet Parat, rede for hvilke konsekvenser Norwegiansaken vil kunne få for norske arbeidstakere.

 

Vegard Einan, leder for YS-forbundet Parat.

Trygve Bergsland

Høyesteretts behandler denne uken hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian Air Shuttle ASA.

– Ansatte, uansett bransje, er avhengig av reell innflytelse og rettigheter der verdiskapningen skjer og der de kan være med på å påvirke egen arbeidssituasjon. Dette er ikke mulig i et bemanningsselskap slik selskapet i dag er organisert, sier Einan.

Han sier rettigheter ansatte har knyttet til lov- og avtaleverk er mindre verdt i et bemanningsselskap, så lenge morselskapet i realiteten har full kontroll og styring.

– Vi mener dagens lovverk er bra nok og at vi derfor vil vinne frem med saken i Høyesterett. Dersom Høyesterett mot formodning er uenige med oss må vi gå til Stortinget for å endre, eller klargjøre lovverket, sier Einan.

I en påfølgende debatt mellom Arild Grande (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) er de begge enige om at dette er noe Stortinget må ta stilling til dersom Parat ikke når frem i Høyesterett.

– Jeg er samtidig avventende til et eventuelt forslag fra Arbeiderpartiet i Stortinget. Problemet er at Grande og Arbeiderpartiet ofte går for langt, og ikke foretar grundige nok utredninger før forslagene legges frem for Stortinget, sier Nordby Lunde.

Grande mener imidlertid Høyre systematisk går i mot alle forslag fra Arbeiderpartiet i saker som gjelder forbedring av norsk arbeidsliv og han bruker Aleris-saken som eksempel.

– Jeg er helt enig i at det er uansvarlig av Aleris å ansette på individuelle kontrakter som selvstendig næringsdrivende. Problemet i Stortinget oppstår når Arbeiderpartiets forslag går for langt i å legge hindringer i veien for arbeidsgivers rettigheter, sier Nordby Lunde.

Trygve Bergsland

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?