Resolusjon om kompetanse

YS-kongressen har vedtatt en resolusjon som blant annet slår fast at arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv.

Foto: Liv Hilde Hansen

Resolusjonen lyder som følger:

«Kompetanse – læring hele arbeidslivet

Endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning. YS mener at alle arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv.

De raske og omfattende endringene i teknologi og næringsstrukturer stiller nye krav til kompetanse i arbeidsstyrken. Befolkningens kompetanse må oppdateres løpende gjennom hele arbeidslivet for å opprettholde og videreutvikle et produktivt arbeidsliv. For den enkelte arbeidstaker er kompetanseutvikling en stadig viktigere forutsetning for å være attraktiv arbeidskraft gjennom et helt liv.

Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja ved at flere kan arbeide heltid og flere kan stå lenger i arbeidslivet.

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Det er utarbeidet en nasjonal kompetansepolitisk strategi for 2017-2021. Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

YS vil;

påse at myndighetene må ta ansvar for å sikre at alle får del i kompetanseutvikling.

ansvarliggjøre arbeidsgiver slik at læring på arbeidsplassen blir sentralt for arbeidsstyrkens kompetanseutvikling.

kreve at arbeidsgivere må legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse snarere enn å bytte ut kompetanse.

at alle får mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter for å møte fremtidens kompetansebehov.

bidra til å sette våre forbunds medlemmer i stand til å ta ansvar for egen kompetanseutvikling- og endring

Kompetanse – læring hele arbeidslivet

Endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning. YS mener at alle arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv.

De raske og omfattende endringene i teknologi og næringsstrukturer stiller nye krav til kompetanse i arbeidsstyrken. Befolkningens kompetanse må oppdateres løpende gjennom hele arbeidslivet for å opprettholde og videreutvikle et produktivt arbeidsliv. For den enkelte arbeidstaker er kompetanseutvikling en stadig viktigere forutsetning for å være attraktiv arbeidskraft gjennom et helt liv.

Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja ved at flere kan arbeide heltid og flere kan stå lenger i arbeidslivet.

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Det er utarbeidet en nasjonal kompetansepolitisk strategi for 2017-2021. Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

YS vil;

påse at myndighetene må ta ansvar for å sikre at alle får del i kompetanseutvikling.

ansvarliggjøre arbeidsgiver slik at læring på arbeidsplassen blir sentralt for arbeidsstyrkens kompetanseutvikling.

kreve at arbeidsgivere må legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse snarere enn å bytte ut kompetanse.

at alle får mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter for å møte fremtidens kompetansebehov.

bidra til å sette våre forbunds medlemmer i stand til å ta ansvar for egen kompetanseutvikling- og endring.»

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?