YS’ likestillingspris til «Likestilt arbeidsliv»

– «Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

F.v.: Ingrid Michalsen, redaktør Kristiansand Næringsforening, prosjektmedarbeider Bent Sigmund Olsen og prosjktleder Helle Mellingen mottar YS ' likestillingspris for 2018. Foto: Liv Hilde Hansen

Gjennom “Likestilt arbeidsliv” kan offentlige og private virksomheter sertifiseres for arbeid med likestilling og mangfold. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Les også reportasjen “Sørlandets beste miks”

“Likestilt arbeidsliv” er et godt eksempel på at det er mulig å utvikle nye måter å jobbe for likestilling i arbeidslivet. Sertifisering for å skape endring er en ny metode i innsatsen for økt likestilling.

Virksomhetene som deltar i prosjektet evalueres på innsatsområder som: Forankring i ledelsen, forebygging av trakassering, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, likestilt foreldreskap og likelønn. I sommer ble de 15 første virksomhetene sertifisert.

– Innsatsen til “Likestilt arbeidsliv” har bidratt til å utvikle arbeidslivet på Sørlandet i viktig og riktig retning, mener YS-lederen.

YS’ likestillingspris, som har vært delt ut siden 1988, skal stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Prisen overrekkes på YS-konferansen 30. oktober.

Statutter for YS’ likestillingspris

 • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
 • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
 • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS’ likestillingspris har bestått av

Hans-Erik Skjæggerud, (leder), Parat, Per Jørgen Halvorsen, AVYO, Else Marie Brodshaug, Delta, Nanna Ringstad, Finansforbundet, Monica Paulsen, Negotia, Lill Fischer, Parat, Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hege Herø (sekretær), YS.

Disse har tidligere mottatt YS’ likestillignspris

 • 1988: Professor Berit Ås
 • 1989: Kvinnelandslaget i fotball
 • 1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
 • 1991: Forsker Else Skjønsberg
 • 1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
 • 1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
 • 1995: Biskop Rosemarie Köhn
 • 1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
 • 1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
 • 1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
 • 1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
 • 2000: Mette Janson, journalist i NRK
 • 2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
 • 2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
 • 2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • 2005: Skattedirektør Bjarne Hope
 • 2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
 • 2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
 • 2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
 • 2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
 • 2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
 • 2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
 • 2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
 • 2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
 • 2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité
 • 2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
 • 2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2017: Bård Stensli, politioverbetjent i PST
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?