Merete Onshus ny sjeføkonom i YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har ansatt Merete Onshus som ny sjeføkonom fra 15. januar.

– Jeg er veldig glad for å få Merete til YS. Hun har den mest solide bakgrunn en kan ha i å forene fag og politikk på det økonomiske området. Merete kommer til å bli en viktig bidragsyter i den faglige utviklingen internt i YS og på viktige områder i trepartssamarbeidet, sier Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS. 

Merete kommer fra en stilling som fagsjef i Finansdepartementet, hvor hun gjennom 18 år har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger; skatt, arbeidsmarked og makroøkonomi. Merete har ledet det årlange, faglige arbeidet med Perspektivmeldingen, som ble lagt frem for ett år siden. 

Jeg ser frem til å ta fatt på de spennende oppgavene som ligger foran meg som sjeføkonom i YS. En velfungerende lønnsdannelse og et godt trepartssamarbeid har hjulpet Norge gjennom kriser, lagt grunnlag for viktige, fremtidsrettede reformer og bidratt til at forskjellene mellom folk er mindre hos oss enn i mange andre land. Som samfunnsøkonom med interesse for arbeidsliv, inntektsfordeling og bærekraft er det et privilegium å få lov å delta i dette viktige arbeidet, sier Merete Onshus.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?