Vestvik ny internasjonal sekretær i YS 

Rolf A. Vestvik er ansatt som ny internasjonal sekretær i YS fra 21. august. Vestvik har gjennom hele sin yrkeskarriere arbeidet med internasjonale spørsmål, blant annet som diplomat i Utenrikstjenesten, samfunnsjef i Flyktninghjelpen og utenrikspolitisk rådgiver på Stortinget. 

– Med Rolf A. Vestvik på laget vil YS være godt rustet i sitt internasjonale arbeid. Rolf har lang fartstid og stor bredde. Han vil uten tvil styrke vårt engasjement i det internasjonale samarbeidet for arbeidstakeres rettigheter, sier generalsekretær i YS, Håvard Lismoen. 

De siste årene har Vestvik drevet konsulentselskapet Conow – kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Han kommer til YS etter å ha bodd og arbeidet for FN i New York de tre siste årene.  

– YS er en utrolig spennende og viktig institusjon. Det er derfor både en glede og en ære å skulle få jobbe for YS og medlemmenes interesser internasjonalt. Mange deler av norsk arbeidsliv påvirkes av internasjonale forhold, derfor må YS være til stede i det globale, europeiske og nordiske faglige samarbeidet. Å få ansvar for dette er krevende, men også enormt motiverende, sier Vestvik. 

Rolf A. Vestviks bakgrunn 

  • Rolf A. Vestvik har arbeidet innen diplomati, politikk, utviklingsbistand og organisasjonsliv, med hovedvekt på ledelse, policyutvikling, analyse, kommunikasjon og myndighetspåvirkning. 
  • Han har erfaring fra politisk virksomhet og som politisk rådgiver for Sosialistisk Venstreparti på Stortinget.
  • Under tiden på Stortinget var hans også rådgiver for partiets leder, først Erik Solheim og deretter Kristin Halvorsen.
  • Han har vært diplomat i den norske utenrikstjenesten, har der arbeidet spesielt med Midtøsten og vært utestasjonert på ambassadene i Beograd og København. 
  • I åtte år var han samfunnssjef i Flyktninghjelpen, hvor han hadde ansvar for organisasjonens politiske arbeid og kommunikasjonsvirksomheten.
  • Fra 2016 har Vestvik ledet Conow-kompetansesenter for internasjonale relasjoner. 
  • De siste tre årene har han bodd i New York og arbeidet for FNs Utviklingsprogram (UNDP).  
  • Vestvik har forfattet boken «Internasjonale relasjoner», gitt ut i 2019. 
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?