Personellforbundet inn i Parat

YS-forbundet Pefo har vedtatt å slutte seg til et annet YS-forbund og blir når Parat forsvar. Pefo organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren.

Arkivfoto: Vetle Daler/Parat

Johan Hovde, leder av Pefo (Personellforbundet), sier vedtaket om å melde seg inn i Parat styrker medlemmenes interesser og vil bidra til at forbundet vokser og blir en betydelig aktør innen forsvarsrelaterte virksomheter.

– Som et relativt lite forbund har Pefo ikke hatt ressurser til å følge opp alle saker, noe som fører til at enkelte tillitsvalgte ute i organisasjonen har blitt stående noe alene. Det har vi ikke råd til. Nå er vi blitt en del av en sterk og slagkraftig organisasjon og vil være i stand til å reagere raskt, både på politiske endringer og endringer iverksatt fra arbeidsgiver, sier Hovde.

Pefo (Personellforbundet) organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren. Forbundet har rundt 2 700 medlemmer. Hovedvekten av medlemmene er i Forsvaret. Nå skifter forbundet altså navn til Parat forsvar.

– Beslutningen om sammenslutning med Parat vil være en betydelig styrke for våre medlemmer. Vi vil også kunne bli en betydelig aktør innen forsvarsrelaterte virksomhetsområder, sier Hovde.