Personellforbundet inn i Parat

YS-forbundet Pefo har vedtatt å slutte seg til et annet YS-forbund og blir når Parat forsvar. Pefo organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren.

Arkivfoto: Vetle Daler/Parat

Johan Hovde, leder av Pefo (Personellforbundet), sier vedtaket om å melde seg inn i Parat styrker medlemmenes interesser og vil bidra til at forbundet vokser og blir en betydelig aktør innen forsvarsrelaterte virksomheter.

– Som et relativt lite forbund har Pefo ikke hatt ressurser til å følge opp alle saker, noe som fører til at enkelte tillitsvalgte ute i organisasjonen har blitt stående noe alene. Det har vi ikke råd til. Nå er vi blitt en del av en sterk og slagkraftig organisasjon og vil være i stand til å reagere raskt, både på politiske endringer og endringer iverksatt fra arbeidsgiver, sier Hovde.

Pefo (Personellforbundet) organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren. Forbundet har rundt 2 700 medlemmer. Hovedvekten av medlemmene er i Forsvaret. Nå skifter forbundet altså navn til Parat forsvar.

– Beslutningen om sammenslutning med Parat vil være en betydelig styrke for våre medlemmer. Vi vil også kunne bli en betydelig aktør innen forsvarsrelaterte virksomhetsområder, sier Hovde.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?