Stor medlemsvekst i YS

- Denne uka fikk vi medlemstallene for YS per 1. juli. Vi er nå over 240 tusen medlemmer. Det er så bra, sier en entusiastisk YS-leder Hans-Erik Skjæggerud på plass i Arendal.

- Forbundene og ikke minst de tillitsvalgte har gjort en utrolig innsats, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud og nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, her fra Arendalsuka. Foto: Liv Hilde Hansen

YS-forbundene har hatt en medlemsvekst fra 230 til 240 tusen medlemmer i løpet av det siste halvannet året.

– Forbundene og ikke minst de tillitsvalgte har gjort en utrolig innsats. All honnør til dem, sier Skjæggerud.

– Hatten av – for en jobb! Og vi er egentlig klare til å bare kjøre videre, istemmer nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Den jobben forbundene og deres tillitsvalgte gjør for å rekruttere nye medlemmer og beholde de vi har, er umåtelig viktig for å styrke den norske modellen. Trepartssamarbeidet er avhengig av representative parter. Da trenger vi å øke organisasjonsgraden blant arbeidstakere, mener YS-lederen.

– De fleste arbeidstakere stiller seg positive til å være organisert, også de som er uorganisert. De må imidlertid snakkes med, få informasjon om hva medlemskapet gir av fordeler og få et konkret tilbud om å melde seg inn, sier han.

– Denne uka har ikke bare gitt oss gode tall. Vi har fått fremlagt YS Arbeidslivsbarometer, med mange interessante funn, fortsetter Skjæggerud.

– YS har også hatt et arrangement sammen med vår samarbeidspartner Gjensidige, hvor vi tok opp ett av hovedsatsingsområdene våre – «Vi er totalberedskapen», sier en fornøyd Thorkildsen.

– Nå gleder vi oss egentlig bare til høsten og tiden som kommer. Å dra rundt i landet, møte tillitsvalgte og jobbe videre med å rekruttere for et sterkere, organisert arbeidsliv. Jeg håper denne positive medlemsutviklingen tjener som motivasjon til å fortsette det gode og viktige rekrutteringsarbeidet, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?