Statsministerråd til YS: - Engasjer de unge!

– Fagforeningene må lykkes med å engasjere de unge. Det var statsminister Erna Solbergs klare råd da hun besøkte årets YS-konferanse. YS markerer i år sitt 40-års jubileum som hovedorganisasjon.

Statsminister Erna Solberg ankommer YS-konferansen, og får etter eget ønske hilse på Bård Stensli. Stensli mottok samme dag YS' likestillingspris for sitt arbeid med å gi homofile i Politiet en stemme. I midten YS-leder Jorunn Berland. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo/YTF

Tekst: Karl Haakon Sævold

Kommunikasjonssjef

Statsministeren viste i sin hilsningstale til at yngre arbeidstakere er opptatt av utviklingsmuligheter og kompetanseutvikling.

Jeg tror de fagforeningene som jobber systematisk og strategisk for å styrke medlemmenes kompetansemuligheter, vil lykkes med å tiltrekke seg medlemmer. Derfor er det viktig at organisasjonene evner å være attraktive for sine medlemmer og forblir representative for sin sektor, sa Solberg.

 

YS vil ha mer uformell kontakt i partssamarbeidet

YS-leder Jorunn Berlands åpnet YS-konferansen med å utfordre regjeringen til å etablere nye, flere og bedre arenaer for dialog og problemløsning.

– Vi må kunne snu oss raskere når det kreves, også utenfor de formelle skjematiske arenaene, utvalgene, høringsarbeidet og komitebehandlinger i Stortinget, sa Berland blant annet.

I et intervju med YS Media imøtekommer Solberg langt på vei ønsket fra YS-lederen.

Solberg legger vekt på at det er fint å ha uformelle samtaler og at det er viktig å snakke sammen utenfor de formelle rommene, for å få bevegelse i ulike saker.

 

Kompetanseløft, men med ulike virkemidler

Statsministeren var også opptatt av et nødvendig kompetanseløft i arbeidslivet.
Vi må ha mange ulike tiltak for å møte ulike behov, og vi må bruke ulike virkemidler som passer til hver enkelt sektor, mener hun.

I talen takket statsministeren YS for å ha vist vilje til nytenkning gjennom 40 år.

Hun ga også honnør til YS for å investere i langsiktig kunnskapsoppbygging om norsk arbeidsliv gjennom Arbeidslivsbarometeret.

 

Statsministeren hyllet de tillitsvalgte

Solberg ga også ros til de mange tillitsvalgte:

Noe av det mest verdifulle i den norske modellen er tillitsvalgtes innsats på arbeidsplassene. Den kunnskapen og innsatsen de tillitsvalgte bringer inn i vårt trepartssamarbeid gjør at vi kan møte utfordringene på en mer treffsikker måte. I dag er tillitsvalgte ofte viktige pådrivere for å få gjennomført forbedringer på arbeidsplassen, påpekte statsministeren.

Les statsministerens tale i sin helhet her.

Tekst: Karl Haakon Sævold

Kommunikasjonssjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?