YS-konferansen 2019

YS ser et stort potensiale i ny teknologi og mener nye kommunikasjonsmetoder vil gi medlemmene et enda bedre tilbud. Under YS-konferansen skal vi høre hvilke erfaringer andre organisasjoner og bedrifter har gjort.

Arkivfoto: Istock

Hva slags rolle skal YS ta i debattene om livslang læring? Dette blir det andre temaet på årets YS-konferanse. Hvilke politiske tiltak skal YS stille seg bak? Og hvilket ansvar tar vi for medlemmene?

YS-leder Erik Kollerud sier han ser frem til en spennende YS-konferanse, med interessante innledere som både kan utfordre og gi deltakerne ny kunnskap.

Tid: 22. oktober kl.: 10.00 – 16.00
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Årets YS-konferanse består av en ekstern og en intern del. Påmelding skjer via eget YS-forbund.

Ekstern del

10.00: Åpning ved YS-leder Erik Kollerud

10.10: Oppspark ved statssekretær Vegard Einan

10.20: Øystein Berg, partner i InFuture: De tre viktigste teknologiske trendene nå. Hvordan forandrer de jobbene våre?

10.45: Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo og Mari Holm Ingelsrud, forsker ved AFI: Et forskningsbasert blikk på forholdet mellom arbeidsliv og teknologiutvikling

11.25: Pause

11.40: Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret og leder av Markussenutvalget: Lære hele livet i et arbeidsliv i endring – hvordan?

12.10: Kerstin Littke, utreder ved Myndigheten för yrkeshögskolan (SE) og Hans Jacob Sandberg, Kompetanse Norge: Internasjonale perspektiver på livslang læring i arbeidslivet

12.45: Overrekkelse av YS’ likestillingspris

13.00: Lunsj med underholdning

Intern del

14.20: Torry Pedersen, direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted, Jens Fredrik Skogstrøm fra Kolonial.no og Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS: Introduksjon til stordata – hva er det og hvilke muligheter finnes for fagbevegelsen?

15.20: Pause

15.30: Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i DNT og Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF: Rekruttering – hva kan YS lære av andre medlemsorganisasjoner?

16.00: Avslutning

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?