Velkommen til YS-konferansen 2021

– For to år siden var vi også samlet til YS-konferanse her. Siden da har vi vært gjennom en av de største krisene i fredstid. Flere hundre tusen mistet jobben og hverdagslivet ble snudd opp ned, sa YS-leder Erik Kollerud da han ønsket velkommen til årets YS-konferanse.

- Vi trenger ordninger som holder folk i jobb, og som også som også sikrer kvalifisering, omstilling og formidling av den enkelte ansatte, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: Rebecca A. Bjerga

Tekst: Liv Hilde Hansen, foto: Rebecca A. Bjerga

YS-konferansen gjennomføres med fysisk oppmøte, men strømmes i tillegg. Se konferansen digitalt, gratis og uten påmelding på YS’ sider på Facebook.

– Jeg er overbevist om at arbeidslivet mer enn noen gang trenger et sterkt og politisk uavhengig YS. Vi er den utålmodige lillebroren, den litt slitsomme eleven på første benk, som stadig rekker opp hånden for å korrigere læreren og som kan være den modige gründeren som finner nye svar, sa YS-leder Erik Kollerud til tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i YS-forbundene.

Blant tilhørerne var også tidligere statsminister og Høyre-leder, Erna Solberg. Og arbeidsminister Hadia Tajiks høyre hånd, statssekretær Truls Wickholm.

– YS er ikke størst. Men vi kan være de som tenker lengst og er mest offensive. Vi kan være de som sier ja der andre sier nei. Vi kan være de som blir med på å legge retningen og rammene for det nye arbeidslivet, sa Kollerud.

YS vil ikke tilbake til trepartssamarbeid slik det var før pandemien

– Jeg har lest regjeringserklæringen nøye. Og jeg er glad for at dere er så tydelig på at dere vil løfte partssamarbeidet høyere, sa YS-lederen med klar adresse til Tajiks forlengede hånd, statssekretær Wickholm, som var til stede i salen.

Kollerud pekte på at det er behov for nye arenaer for samarbeid om de store temaene: Reelle diskusjoner, der trepartssamarbeidet tas på alvor og der politikk faktisk utvikles.

– Vi trenger arenaer der vi  tar innover oss den endringen vi står midt inne i. Der vi sammen legger de lange linjer for hvordan vi vil at samfunnet vårt skal se ut fremover, og hvordan vi skal sørge for et helt folk i arbeid i en ny teknologisk virkelighet, hvordan vi skal vi et bærekraftig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, sa Kollerud.

– Langtidsplan for veiutbygging, men ikke for kompetanseutvikling

Hvorfor lages det stortingsmeldinger om digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, men ikke en felles plan for hvordan vi skal sørge for at hele befolkningen følger med på den teknologiske reisen, undrer YS-lederen? Hvorfor har vi en langtidsplan for veiutbygging, men ikke for kompetanseutvikling?

– Vi kan lære av landene rundt oss. Et eksempel er Tysklands Industris 4.0-prosess som ga et veikart for omstilling av tysk industri. Et annet er arbeidet i Danmark med ny teknologi. Det håper jeg den nye regjeringen tar tak i nå, sa Kollerud.

– De tillitsvalgte er gullet vårt

– YS-konferansen skal handle om det som er selve kjernen i arbeidslivsmodellen vår. Det som skjer ute på arbeidsplassene. Om de tusenvis av tillitsvalgte som hver dag bruker tiden sin på å jobbe for kollegaene sine, for å skape godt arbeidsmiljø, for å hindre at folk blir syke av å gå på jobb. Og ikke minst for å utvikle og innovere arbeidsplassene sine, sa Kollerud.

YS-lederen pekte på at det er gjennom medbestemmelse og samarbeid lokalt verdiene skapes. Og at de tillitsvalgte er gullet vårt.

– Hva verdien av partssamarbeidet hadde vært verdt i kroner og øre er det nesten umulig å regne på. Men jeg er overbevist om at vi hadde vært et langt fattigere land, både økonomisk og sosialt uten. Derfor er det så viktig at medbestemmelsen og medvirkningen fungerer, sa han.

Tillitsvalgte opplever å ikke bli respektert av ledelsen

– I YS Arbeidslivsbarometer har vi i 13 år blant annet målt hvordan tillitsvalgte har det. Ett av spørsmålene vi stiller, er om de tillitsvalgte opplever å bli respektert av ledelsen.

I 2009 svarte rundt 70 prosent ja på dette spørsmålet. I år ligger andelen på 55 prosent, altså en reduksjon på 15 prosentpoeng over 13 år. Denne reduksjonen har ikke skjedd over natten, men har vært jevnt synkende over tid.

Dette uroer YS-lederen:

– Fortsetter denne utviklingen forvitrer modellen vår. Det kan vi ikke la skje. Derfor, kjære venner, skal vi bruke dagen i dag på å snakke om medbestemmelse. God konferanse!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?