Lizzie er YS’ nye førstedame

Tillitsvalgtreisen begynte ved et slitt kantinebord på sykehuset i Drammen. 25 år senere har reisen brakt Lizzie Ruud Thorkildsen (61) til toppen av YS.

Lizzie Ruud Thorkildsen har vært tillitsvalgt helt siden hun ble presentert for et kantinebord som arbeidspult ved sykehuset i Drammen i 1997. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Anne‑Lise Mørch von der Fehr

Avdelingsleder, avdeling for kommunikasjon og marked
Lizzie Ruud Thorkildsen (61)
Gift med blikkenslager Josef siden 1984.
Tre sønner: Robert (31), Mats (34) og Thomas (36). Fire barnebarn.
Utdannet helsesekretær i 1995.
Forbundsleder i YS-forbundet Delta 2018-2022.
Leder av YS Spekter 2015 og YS Kommune 2018.

– Jeg tror på YS og forbundene i YS. Jeg tenker vi kan bli enda mer synlig og påvirke enda mer – nettopp for å få større gjennomslag for politikken vår! I tillegg må vi fortsette med å utvikle samarbeidet internt i YS-familien og alltid ha forbundene og medlemmene i fokus. Jeg skal bidra så godt jeg bare kan, sier Lizzie Ruud Thorkildsen

25 år med tillitsverv

Lizzie Ruud Thorkildsen har vært tillitsvalgt helt siden hun ble presentert for et kantinebord som arbeidspult ved sykehuset i Drammen i 1997. Hun var 34 år gammel, trebarnsmor og ganske fersk helsesekretær ved medisinsk poliklinikk. Så kom tilbudet om å være med i et team av to sykepleiere og en lege på en nystartet kreftpoliklinikk. Jobben var superspennende. De fysiske arbeidsforholdene derimot, var helt uegnet for sekretærarbeid, mente Lizzie.

– Stolen min og jeg passet ikke til det bordet, forklarer hun.

Lizzie spurte om det fantes et budsjett for helsesekretærer på daværende Drammen sykehus. Hun ble møtt med latter. Det var kun legene som hadde budsjetter til slikt.

– Det syntes jeg var urettferdig og tenkte at det må det kunne gjøres noe med, minnes hun.

Det endte med at Lizzie meldte seg inn i KFO, som Delta het den gang. Og dermed begynte reisen fra plasstillitsvalgt til foretakstillitsvalgt, konserntillitsvalgt i Helse Sør og Sørøst helseforetak, til nestleder og så forbundsleder i Delta. Nå har reisen brakt henne helt til vervet som nestleder i hovedorganisasjonen YS.

Som forhandlingsleder i YS Spekter og YS Kommune har Lizzie Ruud Thorkildsen bidratt til at profilen i oppgjørene best mulig er tilpasset YS sine medlemmer i sektorene. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Bankende blått og grønt hjerte

Ingen som kjenner Lizzie, er i tvil om at hennes tillitsvalgthjerte i alle år vært Delta-blått. Men det har også store doser YS-grønt.

– Jeg har hatt YS-verv hele veien. Jeg har alltid hatt et hjerte for hovedorganisasjonen, innrømmer hun.

Som konserntillitsvalgt i Helse Sør satte Lizzie seg som mål å få YS, som hun der representerte, inn på fast plass i styret i helseregionen. Der satt allerede Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen. Den kampen vant Lizzie. Hun hadde YS-plass i styret i Helse Sør og Sørøst i til sammen åtte år. Senere har hun i mange år vært leder for YS Spekter og YS Kommune. Hun har også som forhandlingsleder i YS Spekter og YS Kommune bidratt til at profilen i oppgjørene best mulig er tilpasset YS sine medlemmer i sektorene.

Vil synliggjøre YS enda mer

– Jeg ønsker å bidra til tett og god dialog og relasjon med forbundene. sier hun og legger til:

– Vi må ytterligere forsterke synliggjøringen av YS. Synlighet er viktig for å få gjennomslag for våre politiske budskap.

Lizzies liste over viktige politikkområder er lang. Her er noen av dem: Den norske modellen og partsarbeid, organisering av unge arbeidstakere, livslang læring og kompetanse, det grønne skifte, frontfagsmodellen, beredskap i bred forstand, yrkesskade.

– Det er når vi får til samarbeidet på politikkområder fra arbeidsplass gjennom forbundene og opp til hovedorganisasjonen, vi lykkes. Da kjenner vi tilhørighet og stolthet, sier hun engasjert.

– Jeg ønsker å være med på å ytterligere forsterke dette samarbeidet både internt og eksternt sier hun og legger til sitt slagord som hun har hatt i alle år: Sammen er vi best!

Anne‑Lise Mørch von der Fehr

Avdelingsleder, avdeling for kommunikasjon og marked
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?