Politisk program for 2022 til 2026

Kongressen har vedtatt YS’ politiske program for de neste fire årene; Svekket trepartssamarbeid, manglende medbestemmelse og deltidsstillinger var noen av temaene som ble diskutert.

Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Kongressen diskuterte også saker utenfor Norge, slik som krigen i Ukraina, pandemien, klimaendringer, kraftkrisen, teknologiutvikling, internasjonal solidaritet, samt sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

Nytt politisk program for perioden 2022 – 2026

YS har oppgaver og forpliktelser både overfor samfunnet generelt, arbeidsgivere, virksomheter, forbundene, innenfor ulike bransjer, sektorer og arbeidstakerne på den enkelte arbeidsplass. Det som binder disse oppgavene sammen er det som YS’ identitetsplattform definerer som kjernen i vårt arbeid: «Å ivareta og utvikle et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.»

Det nye politiske programmet omtaler kjerneoppgavene og utfordringene i arbeidslivet, og hvordan YS mener disse bør løses. Programmet har disse overskriftene:

 • Tid for omstilling
 • Ansvar for et trygt og seriøst arbeidsliv
 • Den norske modellen sikrer arbeidstakernes del av verdiskapingen
 • YS skal spille en sentral rolle i det grønne skiftet
 • Sikre velferdsstaten i årene fremover
 • Rett til livslang læring
 • Teknologiutviklingen skal bidra til et godt arbeidsliv
 • Forutsigbarhet og beredskap i en ustabil verden
 • Internasjonal solidaritet

Kongressen vedtok disse resolusjonene

 • På høy tid med en rettferdig pensjon i PBL-barnehagene
 • Tillit og partssamarbeid
 • Sikkerhet og solidaritet i en ny tid
 • Ansvarlighet i en urolig samtid
 • Et mer inkluderende arbeidsliv
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?