YS Arbeidslivsbarometer om kompetanseparadokset

Interessen for etter- og videreutdanning synker, mens behovet for kompetanse øker, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022. – Hvordan møte kompetanseparadokset, spør AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud.

- Arbeidstakerne velger i mindre grad kompetanseheving, til tross for at de uttrykker at mangler dette for å utøve jobben sin, sa AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud på YS-konferansen. Foto: Tormund Skinnarmo

Inger Marie Uran/AVYO

– Kompetanse er en ressurs, innledet Ingelsrud med under YS konferansen i okotber.

– Behov for kompetanseutvikling øker, viser YS Arbeidslivsbarometer. Abeidsgivere legger i større grad enn før til rette for kompetanseheving for de ansatte. Samtidig velger arbeidstakerne kompetanseheving i mindre grad, til tross for at de uttrykker at mangler kompetanse for å utøve jobben sin.

– Dette kaller vi kompetanseparadokset, sa Ingelsrud.

Ingen skal gå ut på dato

Det er fortsatt størst interesse for annen jobbrelatert opplæring som kurs, konferanser og andre kortere opplæringer. Det kan skyldes at det er mindre ressurskrevende enn formell utdanning.

De færreste ønsker å bruke fritiden på kompetanseheving, i følge Ingelsrud.

– Vi ser en vridning fra den tradisjonelle modellen med utdanning før jobb til en kontinuerlig utvikling på arbeidsplassen. Og kvinner er mest opptatt av å heve kompetansen, med etter- og videreutdanning.

Hvilke barrierer bør vi ta hensyn til?

I tillegg kan det være barrierer som medvirker til at færre benytter seg av etter- og videreutdanningsmulighetene på arbeidsplassen. En barriere er organisering av hverdagen, med daglig arbeid parallelt med utdanning.

Det kan tyde på at det i fremtiden må legges til rette i større grad enn før for at kompetanseheving kan skje innenfor ordinære arbeidstid, for å ivareta arbeidstakernes fritid.

Ønsker du å lese mer om Arbeidslivsbarometeret?

Se gjerne Arbeidslivsbarometeret for mer informasjon, eller les hele rapporten for 2022 her.

Inger Marie Uran/AVYO

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?