YS søker samfunnspolitisk rådgiver

Bilde av en stor, hvit bygning med mange vinduer. På huset henger to skilt, hvor det står Tine og YS.
YS holder til i Lakkegata 23 i Oslo. Foto: Johnny Syversen/YS

Arbeidsgiver: YS

Stillingstittel: Rådgiver eller seniorrådgiver

Frist: 1. desember 2021

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsområder og kompetansebehov

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Vi søker nå en samfunnspolitisk rådgiver som ideelt sett har erfaring med å jobbe i grenselandet mellom politikk, organisasjon og kommunikasjon.

Hovedoppgavene dine vil være disse:

 • Politikkutvikling rettet mot fremtidens arbeidsliv. YS skal både se nye muligheter og ivareta arbeidstakernes behov.
 • Generell samfunnspolitisk støtte til YS’ ledelse og til løsning av avdelingens og YS-sekretariatets oppgaver overfor medlemsforbundene.

Vår nye kollega bør både kunne jobbe selvstendig og være samarbeidsorientert. I tillegg bør du ha disse evnene:

 • Du kan sette deg raskt inn i nye saker og formidle videre essensen i dem.
 • Du kan utforme ny politikk på basis av saker og begivenheter. 
 • Du kan dele kunnskapene dine med andre og benytte deg av andres kompetanse.
 • Du har en sterk fremstillingsevne skriftlig og muntlig.
 • Du ser muligheter til å skape synlighet for YS. 

Sterke personlige egenskaper på disse områdene kan veie opp for kort fartstid i arbeidslivet. Høyere samfunnsvitenskapelig utdanning vil være en fordel, men ikke avgjørende. God bruker av og interesse for digitale verktøy vil bli vektlagt. 

Stillingen er plassert i YS-sekretariatets samfunnspolitiske avdeling, som består av fem personer.

YS tilbyr

YS er en viktig samfunnsaktør som bidrar aktivt til verdiskaping og utvikling av arbeidslivet. Vi arbeider for et samfunns- og arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes behov, bl.a. gjennom trepartssamarbeidet. Våre ansatte har derfor mange spennende og krevende oppgaver.

Vi tilbyr våre ansatte:

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Faglig og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon som ønsker å prege samfunnsutviklingen
 • Godt arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Trivelige kollegaer med høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som legger vekt på oppfølging av IA-avtalen

For mer informasjon om stillingen kontakt sekretariatssjef Roger Schjerva eller fung. avdelingsleder Hege Herø.

Om oss

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med 12 medlemsforbund som til sammen dekker hele arbeidslivet. Vi arbeider for et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.. YS har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser overfor offentlige myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner og utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund. YS-sekretariatet holder til i Lakkegata 23 på Grønland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?